samorzad uczniowski jako instytucja spoleczna

opozycja innym kijem lub małej skale pod koniec nowej linii cienia. Othe dwa kije lub linie są położone Wschód do Zachodu. Pierwszy znacznik jest Zachód, a drugi marker jest wschód. oFor tych na półkuli północnej, Północna tworzy kąt prosty z linią wschód-zachód (oddala się read more

Read More