Aktualne konkursy

Uwaga, uwaga!

Na naszej stronie dostępne są wyniki obydwu konkursów związanych z samorządnością uczniowską. Tutaj informacja dla nauczycieli, a tutaj dla uczniów.

Wszystkim szczerze gratulujemy!

 

koalicja

O Projekcie PDF Drukuj Email

Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce

Realizator: Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa

Partner: Centrum Edukacji Nauczycieli, Suwałki

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i podniesienie jakości pracy samorządów uczniowskich poprzez m.in. stworzenie i udostępnienie innowacyjnych narzędzi wspierających nauczycieli w pracy z samorządem. W 36 szkołach w 4 województwach (podlaskim, mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim) zostaną wdrożone modelowe rozwiązania i wypracowane długofalowe plany pracy samorządów uczniowskich. W trakcie projektu planujemy również promocję samorządów uczniowskich jako sposobu na uczenie młodzieży postaw obywatelskich, w tym przygotowania uczniów do budowania społeczeństwa obywatelskiego. W toku szkoleń stacjonarnych i e-learningowych 250 nauczycieli z całej Polski będzie miało możliwość zbudowania kompetencji w zakresie pracy z samorządem uczniowskim a także wymiany doświadczeń z kolegami z innych szkół.

W ramach projektu przewidziano: stworzenie Eksperckiej Rady Konsultacyjnej, przeprowadzenie serii szkoleń (stacjonarnych i e-learningowych) adresowanych do nauczycieli i uczniów, stworzenie strony internetowej projektu zawierającej różnorodne materiały edukacyjne oraz moderowane fora dla nauczycieli i samorządów uczniowskich, przeprowadzenie 3 konkursów promujących działalność samorządów oraz konferencję dla administracji szkolnej.

Projekt jest adresowany do administracji szkolnej, nauczycieli i uczniów trzech poziomów szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych) i jest realizowany od 1 września 2012 do 30 września 2014 r.

Koordynatorką projektu jest Martyna Michalik

Wartość dofinansowania: 193 239,34 CHF

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej www.programszwajcarski.gov.pl

 
Reklama